• Toimitusehdot

  TOIMITUSEHDOT HAUTAUSPALVELUILLE JA TUOTTEILLE

  SOPIMUKSEN/KAUPAN KOHDE

  Kaupan ja sopimuksen kohteena on hautaamiseen liittyvät tuotteet kuten arkut, uurnat, kukat, kuljetukset yms. sekä hautaamiseen liittyvät palvelukokonaisuudet.

  Nämä toimitusehdot koskevat kaikkea asiakkaiden tilausten pohjalta toimitettavaa myyntiä tilaustavasta riippumatta. Tilaustapoina voivat olla mm. puhelin-, internet-, chat-, sähköposti- ja myymälätilaukset.

  TILAAMINEN JA VAHVISTAMINEN

  Sopimus hautauspalveluista syntyy hautaustoimiston ja tilaajan (kuolinpesän ilmoittajan) välille. Sopimus syntyy kun asiakas vahvistaa hautaustoimiston tekemän tarjouksen sähköpostilla tai puhelimitse. Vahvistuksen jälkeen vain tilaaja voi tehdä muutoksia tilaukseen. Hautaustoimisto ei myöskään anna mitään tilauksen tietoja muille kuolinpesän osakkaille.

  Kuolinpesän osakkailla on mahdollisuus puolestaan tiedustella hautausjärjestelyistä tilaajalta. Hautaustoimisto vahvistaa tilaukset ja muutokset sähköpostitse. Tilaajan velvollisuus on lukea vahvistus ja huomauttaa siinä mahdollisesti olevista virheistä ja kysyä mieltä askarruttavista asioista. Huomautusaika on 3 päivää.

  LAKI

  Noudatamme toiminnassamme hautaustoimilain määräyksiä, jonka mukaan vainaja on haudattava tai tuhkattava ilman aiheetonta viivytystä. Vainajan ruumista käsitellään kunnioittaen ja vainajan muistoa arvostaen. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä kunnioitetaan ensisijaisesti vainajan katsomusta ja toivomuksia.

  LASKUJEN MAKSAMINEN

  Hautaustoimisto lähettää tuottamistaan palveluista laskun joko ennakkolaskuna tai viimeistään sen jälkeen kun palvelut on pääosin tuotettu esim. vainaja kuljetettu kappeliin. Tämä tarkoittaa, että lasku lähetetään usein jo ennen siunaustilaisuutta. Hautaamiseen liittyvät laskut lähetetään kuolinpesän nimelle kirjoitettuna, jotta ne voidaan liittää perunkirjoitukseen. Vaikka laskut kirjoitetaan kuolinpesän nimelle on tilaaja vastuussa laskujen maksamisesta. Kuolinpesä ei voi toimia sopimuskumppanina. Hautaamiseen liittyvät laskut ovat ns. ensisijaisia kuolinpesän maksuja ja laskun maksajalla on oikeus saada maksu kuolinpesän varoista esittämiään maksutositteita vastaan.

  TIETOJEN OIKEELLISUUS

  Tilaaja vastaa siitä, että kaikki tiedot on annettu oikein. Hautaustoimisto ei ole vastuussa tilaajan antamien mahdollisten virheellisten tietojen kuten osoitteiden, puhelinnumeroiden ja sähköpostiosoitteiden aiheuttamista haitoista eikä vahingosta. Virheellisten tietojen antaminen saattaa johtaa lisätyöhön, joka laskutetaan tilaajalta. Näissä tapauksissa hautaustoimistolle ei ole myöskään korvausvelvollisuutta tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta suorasta tai välillisestä vahingosta.Tilaaja vastaa vainajan sijaintipaikan ilmoittamisesta hautaustoimistolle. Mikäli vainajan sijaintipaikka on muuttunut saattaa kuljetuksista aiheutua lisäkustannuksia, joita ei sopimuksen syntyvaiheessa ole osattu ottaa huomioon. Tilaajaa informoidaan lisäkuluista heti kun se on mahdollista.

  Virheellisiä/puutteellisia tietoja, jotka yleisimmin aiheuttavat lisäkustannuksia ovat mm.

  1) Vainajan koko. Jos vainaja ei mahdu tilattuun arkkuun joudutaan arkku vaihtamaan. 

  2) Tahdistin. Jos vainajalla on poistamaton tahdistin ei tuhkausta voida suorittaa.

  3) Vainajan sijainti. Jos vainaja ei ole ilmoitetussa paikassa.

  4) Korut. Vainajan korut voidaan, niin haluttaessa, poistaa jo sairaalassa tai vainajaa puettaessa. Jos koruja poistetaan sen jälkeen kun vainaja on kuljetettu, laskutetaan tästä erillinen kuljetus- ja työtuntiveloitus.

  USKONNOLLISET TUNNUKSET

  Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan omat ja vainajan toiveet uskonnollisuudesta ja käytettävistä uskonnollisista tunnuksista tai tunnuksettomuudesta.

  Hautaamisen yhteydessä on usein näkyvissä uskonnollisia tunnuksia. Valikoimissamme on tuotteita, joissa tunnuksia esiintyy. Arkuissa vakiovarusteena ovat ev. lut ristiruuvit arkun sulkemista varten. Vaihtoehtona tälle asiakas voi tilata erikoisruuvit lisämaksusta ks. palveluhinnasto

  KUVAT JA MYYNTIMATERIAALIT

  Arkuista, kukista, uunista ja muista tuotteista internet sivuilla näkyvät kuvat ovat viitteellisiä ja esimerkinomaisia. Internet-kuvissa näkyy vastaava tuote, jonka vuoksi toimitettavan ja internetsivuilla näkyvän tuotteen välillä saattaa olla eroja. Erot johtuvat käytettävistä luonnonmateriaalista. esim. puun syyt, oksat sekä kukat ovat aina yksilöllisiä. Lisäksi materiaalien viimeistelyssä saattaa olla eroja, sillä ekologisuuden vuoksi pyrimme minimoimaan kaikkien eko tuotteiden käsittelyvaiheet.

  TUORETUOTTEISTA

  Kukkien osalta noudatetaan toimittavan kaupan toimitusehtoja. Huomioitavaa on että kaikki hautaustoimiston tai kukkakaupan sivuilla näkyvät kuvat ja kuvaukset ovat esimerkinomaisia. Kaikki tuotteet valmistetaan käsityönä tilausten pohjalta ja siksi lopputuloksessa voi olla hieman tyylieroja ja aina ei kaikkia kukkalajikkeita ole saatavilla. Mikäli jokin kukkalajike joudutaan korvaamaan toisella, pyrimme valitsemaan korvaavan kukan, joka mahdollisimman hyvin vastaa alkuperäistä tuotetta. Tuotteet valmistetaan kuitenkin aina niin että se vastaa tilauksen hintaa.

  Kukkasidonnat olisi hyvä tilata 7 päivää ennen toimitusta. Näin voimme parhaiten varmistaa kaikkien kukkalajikkeiden saannin. Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä hautaustoimistolle. Kukat toimitetaan siunaustilaisuuteen tuntia ennen siunaustilaisuuden alkua. Kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus ei koske tuoretuotteita.

  PALVELUNTUOTTAJA INFORMAATION ANTAMINEN

  Hautaustoimisto kertoo hautaamiseen liittyvien palveluntuottajien tietoja, verkkosivuilla, tarjouksissa ja vahvistuksissa. Tällaisia palveluntuottajia ovat esim. krematoriot, seurakunnat, pitopalvelut, ravintolat, ohjelmapalvelut jne.. Sopimus toimitettavista palveluista syntyy aina palveluntuottajan ja asiakkaan välille. Palveluntuottajat myös laskuttavat toimittamansa palvelut suoraan kuolinpesältä/tilaajalta.

  Hautaustoimisto ei vastaa palveluntuottajien hinnoittelusta eikä laskutuksesta. Laskuja ei myöskään ole mahdollista kierrättää hautaustoimiston kautta. Hautaustoimisto informoi ja neuvoo asiakasta palveluhankinnoista mahdollisuuksiensa mukaan.

  PALAUTUKSET, TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

  Varsinainen myynti ja sopimus syntyy asiakkaan pyytämän tarjouksen ja vahvistuksen jälkeen. Kaupankäyntiin noudatetaan etäkauppalain säädöksiä. Pyydämme huomioimaan että tilaajan antaessa luvan hautausjärjestelyjen aloittamiseen ennen etäkaupan säännöissä määrätyn peruutusajan umpeutumista syntyy tilaajalle korvausvastuu tehdystä työstä ja jo toimitetuista tuotteista. Hautaustoimisto tekee palvelutyön asiakkaan kirjallisen tai suullisen vahvistuksen jälkeen tilaustyönä. Mikäli tilaaja haluaa perua tai muuttaa tilausta se on mahdollista. Etäkauppalain mukaisesti tilaajalle on kuitenkin muodostunut korvausvastuu jo tehdyn työn ja toimitettujen tuotteiden osalta. Esim. arkun peruuttaminen tai vaihtaminen on mahdollista vain siihen asti kunnes vainaja on laitettu arkkuun.

  Tilaukset tehdään “räätälöiden” tilaajan vahvistaman hautaustoimiston lähettämän tilausvahvistuksen pohjalta. Tilauksen voi peruuttaa puhelimitse, tällöin tarkistetaan toimituksen vaihe ja siihen mennessä tehdyt toimet tilaajan tulee korvata. Mikäli vainaja on esim. jo laitettu arkkuun ja siirretty kappeliin tulee palvelu, arkkuvaatetus, arkku ja kuljetus maksaa. Hautaaminen tulee lain mukaan tapahtua viivytyksettä ja yleensä hautaustoimisto ryhtyy toimiin välittömästi asiakkaan tekemän vahvistuksen jälkeen.

  VIRHEVASTUU JA REKLAMAATIO

  Hautaustoimistolla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä palveluista ja tuotteista. Virhe- ja reklamaatiotilanteissa pyrimme aina korvaamaan tuotteen uudella vastaavalla tuotteella niin pian kuin mahdollista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan välittömästi puhelimitse yhteydessä myyjäämme. Palvelemme sähköpostitse myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Noudatamme toiminnassamme hautaustoimilain määräyksiä ja kunnioitamme kansallisia perinteitä sekä hautausalan yleisiä ohjeistuksia.

   

  © Copyright Avenet Oy/Hautaustoimisto Bieder