• Perunkirjoitus

 • Asiantuntevat lakimiehemme avustavat kaikissa perhe- ja perintöasioissa.

  Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Tilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän osakkaat ja luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

 • Perunkirjoitukseen valmistautuminen lyhyesti

  1. Virkatodistukset

  Virkatodistusten tilaaminen. Jokaiselta pesän osakkaalta oma, ns "elää" virkatodistus ja vainajalta katkeamaton sarja virkatodistuksia siitä alkaen kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Evl-seurakuntien jäsenten todistukset tilataan siitä seurakunnasta, jossa on viimeksi ollut kirjoilla. Vuoden 2013 alusta seurakunnan kirjoittama virkatodistus kattaa ajan 1.10.1999 alkaen. Sitä aiemmalta ajalta ne on tilattava kustakin seurakunnasta erikseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sivut virkatodistusten tilauksiin löytyvät täältä.

  Väestörekisterissä olevilta tilaukset tehdään Digi- ja väestötietovirastosta. Tässä linkki https://dvv.fi/sukuselvitys. Digi- ja väestötietoviraston antama todistus kattaa kaikki ajankohdat, jotka vainaja on ollut kirjoilla väestörekisterissä ja lisäksi kaikkien henkilöiden tiedot 1.10.1999 alkaen. 

  Virkatodistuksen toimitusaika voi olla jopa useita viikkoja, joten tähän hyvä varata aikaa. Tilattaessa muista mainita, että virkatodistus on perunkirjoitusta varten. Virkatodistukseen merkitään henkilön tietojen lisäksi seurakuntien ja väestörekisterin väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin. Lisäksi merkitään tiedot lapsista ja puolisoista. Joissain tapauksissa sukuselvitykseen merkitään myös tiedot vanhemmista.

  Voidakseen toimittaa laskuja pankin maksettavaksi pesän tililtä osakas tarvitsee pankkia varten virkatodistuksen, josta käy ilmi sukulaisuussuhde vainajaan.

  2. Pankit

  Useimmat pankit saavat tiedon kuolemasta väestötietojärjestelmästä ja lähettävät automaattisesti vainajan osoitteeseen saldo- ja korkotodistuksen kuolinpäivältä. Nämä on säilytettävä ja liitettävä perukirjaan. Vainajan luotto- ja muita kortteja ei saa käyttää kuoleman jälkeen ja ne tulee palauttaa pankkiin tai kortin myöntäjälle.

  Vainajan laskuja sekä hautajaisiin ja perunkirjoitukseen liittyvät laskut voidaan maksaa kuolinpesän tililtä jo ennen perunkirjoitusta. Laskut on helpointa viedä pankin konttoriin maksettavaksi. Tätä varten pankki tarvitsee virkatodistuksen, joka osoittaa pankissa asioivan pesän osakkaan ja vainajan välisen sukulaisuussuhteen. Valtakirjoja muilta osakkailta ei tarvita.

  3. Asunto-osakkeet ja kiinteistöt

  Asunto-osakkeista tulee tilata isännöitsijäntodistus ja kiinteistöistä lainhuutotodistus, jonka saa maanmittaustoimistosta. 

  4. Testamentit, avioehdot ja perukirjat

  Perunkirjoituksessa oleellisia tietoja ovat mm. vainajan mahdollinen testamentti, aviopuolisoiden tekemä avioehto sekä aikaisempi perukirja, mikäli vainaja on ollut jakamattoman kuolinpesän osakkaana. Yllä mainitut dokumentit ja todistukset kannattaa toimittaa meille hyvissä ajoin ennen aiottua perunkirjoituspäivää, jotta voimme käydä ne läpi ja mahdolliset puuttuvat paperit ja selvitykset ehditään vielä hankkia.

 • Perunkirjoituksen hinnoittelu

  Perunkirjoituksen hinnoittelu riippuu tehtävän laajuudesta ja työn määrästä. Hinnoitteluun vaikuttaa myös sukuselvityksen laajuus sekä varojen ja velkojen määrä. Yksinkertaisessa tapauksessa, jossa on vähän osakkaita ja omaisuuden/velkojen määrä ei ole huomattava, perunkirjoituksen hinnoittelu alkaa 320 €:sta. Kustannuksiin voi vaikuttaa hankkimalla itse tarvittavat dokumentit. Saadaksesi hinta-arvion lähetä meille sähköpostilla - turunhautaustoimisto@bieder.fi - lyhyt kuvaus pesän tilasta, osakkaiden ja omaisuuden/velkojen määrästä ja laadusta.