• Hautausjärjestelyt

  Hautajaisten järjestelyjä helpottaaksemme olemme laatineet listan asioista, joihin hautajaisia järjestettäessä on hyvä tutustua ja miettiä. Näin järjestelyt sujuvat joustavammin.

 • Hautauslupa

  Vainajaa viimeiseksi hoitanut lääkäri kirjoittaa yleensä hautausluvan. Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus, kirjoittaa ruumiinavauksen tehnyt patologi hautausluvan kun ruumiinavaus on tehty. Kuolintodistus kirjoitetaan vasta kun kaikki kuolemansyyn selvittämiseksi tarvittavat tutkimukset ovat valmistuneet. Tähän voi mennä useita kuukausia. Hautaus ja tuhkaus voidaan kuitenkin suorittaa ennen kuolintodistuksen saamista.

 • Siunauksen tai saattotilaisuuden toivottu päivämäärä ja paikka

  Onko suvullanne sukuhauta tai muu valmis hautapaikka, johon vainaja voidaan haudata?

  Sopiiko siunaus- tai saattotilaisuus tuon hautausmaan kappelissa?

  Sopiiko arkisiunaus vai onko lauantai parempi?

 • Siunaus- tai saattotilaisuus

  Kuuluiko vainaja kirkkoon? Jos vainaja kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon, hänelle järjestetään usein perinteinen siunaustilaisuus, jossa luterilaisen kaavan mukaan tilaisuus alkaa urkusoitolla, jonka jälkeen tulevat virsi, puhe ja siunaaminen, kukkatervehdykset, loppuvirsi ja loppusoitto. Omaiset voivat esittää musiikkitoivomuksensa sekä suunnitella lisäohjelmaa siunaustilaisuuteen. 

  Kirkkoon kuulumattomien mahdollisen saattotilaisuuden ohjelman omaiset voivat päättää itse. Muihin uskontokuntiin kuuluvilla on omat käytäntönsä, jotka hautaustoimisto huomioi ohjelmasta sovittaessa.

 • Papin tai puhujan varaaminen

  Mikäli vainaja kuului kirkkoon, hänet useimmiten siunaa oman seurakunnan pappi. Omaiset voivat esittää toiveita papista, esimerkiksi perheelle tai vainajalle tutusta papista. Omaiset tai hautaustoimisto voivat pyytää papin siunaustilaisuuteen. Pappi ottaa joka tapauksessa yhteyttä omaisiin ja sopii tapaamisajan, jolloin voidaan keskustella vainajasta niin, että pappi voi kirjoittaa vainajalle sopivan puheen.

  Jos vainaja ei kuulunut kirkkoon, voidaan saattotilaisuuteen pyytää puhuja Pro Seremonioilta (lisämaksu) tai joku omaisista tai ystävistä voi puhua.

 • Arkku ja uurna

  Arkkumalleja on paljon. Haluatteko arkun kertovan jotain vainajasta tai onko hän esittänyt toiveita? Sivuiltamme voitte katsella ja vertailla erilaisten arkkujen malleja ja hintoja. Kaikki arkkumme soveltuvat tuhkaukseen.

  Uurnamalleja on myös useita ja osan niistä löydätte esiteltynä sivuillamme. Jos mieleistänne arkku- tai uurnamallia ei löydy sivuiltamme, mutta tiedossanne on malli ja valmistaja, voimme hankkia sen käyttöönne. Mikäli sirottelette tuhkan, on krematoriolta mahdollista saada lainauurna, jossa tuhka voidaan kantaa hautapaikalle sirottelua varten.

 • Arkun varustus ja vainajan vaatetus

  Haluatteko arkkuun kahvat? Jos arkku kannetaan siunauksen yhteydessä, niin kantaminen voi tapahtua liinoillakin. Entä arkun sulkijat, sopiiko ristit vai ehkä lehvät? Haluatteko verhoiltuun arkkuun hapsuja ja tupsuja?

  Millaisen sisustuksen haluatte arkkuun?

  Haluatteko vainajan puettavan omiin vaatteisiin vai sopiiko puuvillainen arkkupaita ja sukat?

 • Kantajat

  Mikäli arkku kannetaan siunaustilaisuudesta hautaan laskemista tai kylmiöön kuljetusta varten, tulee kantajia olla kuusi. Jos vainaja on kevyt, voi neljäkin kantajaa riittää, mutta turvallisuussyistäkin on suositeltavaa, että kantajia olisi 6 (vainajan ja kantajien koosta riippuen, kantajia voi olla jopa 8).

 • Tuhkahautaus vai arkkuhautaus

  Oliko vainaja esittänyt toivetta omasta tuhkauksestaan? Onko olemassa oleva hautapaikka uurna- vai arkkuhauta? Arkkuhautaan voi haudata uurnankin, mutta uurnahautaan haudataan vain uurnia.

 • Kukat

  Arkkulaite asetetaan usein siunaus- tai saattotilaisuudessa arkun päälle. Se voi olla pieni, suuri tai koko arkun mittainen ja kaikki kukkien värit ovat käytettävissä.

  Samoin arkulle laskettavien kukkien lajia tai määrää ei ole mitenkään ohjeistettu, vaan jokainen voi päättää itse millaiset kukat haluaa laskea. Hautavihko on sidottu kukka-asetelma ja hautakimppu on yleensä vähän pienempi sidottu kukkakimppu. Myös yksittäisten kukkien (esim. ruusun tai callan) laskeminen arkulle on yleistynyt.

  Muistolauseet on mahdollista kirjoittaa joko korttiin tai nauhaan (nauhaan tekstaamisesta lisämaksu).

  Myös uurnan päälle voidaan tilata pieni kukkakoriste uurnan laskuun.

  Voitte halutessanne tilata kukkia myös siunauskappelin/kirkon koristuksiksi, mutta koristelusta tulee sopia etukäteen kappelin/kirkon kanssa.

  Samoin voitte tilata kukat myös muistotilaisuuteen.

 • Kukkien siirto haudalle

  Jos vainaja tuhkataan ja arkku jää kappeliin omaisten poistuessa, siunaustilaisuudessa laskettuja kukkia säilytetään kappelilla yleensä seuraavan päivän iltapäivään saakka (käytäntö vaihtelee hieman kappeleittain/kirkoittain, joten tämä kannattaa varmistaa). On hyvä etukäteen sopia, kuka huolehtii kukista. Kukat voi ottaa siunaustilaisuuden päätteeksi mukaan esim. muistotilaisuuteen tai viedä haudalle.

 • Muistotilaisuus

  Usein siunaus- tai saattotilaisuuden jälkeen pidetään muistotilaisuus, jossa pappi tai joku omaisista voi pitää puheen vainajalle sekä luetaan adressit. Muistotilaisuudessa voi olla myös tarjoilua. Tilaisuudessa voidaan tarjota kakkua ja kahvia, voileipäkakkuja tai ruoka.

  Muistotilaisuudessa on yleensä erillisellä pöydällä esillä vainajan valokuva ja sen vierellä palaa kynttilä.

  Tilaisuus voidaan pitää kotona, seurakuntasalissa, ravintolassa tai muualla sopivassa paikassa. Hautaustoimisto voi auttaa muistotilaisuuden järjestämisessä.

 • Kutsut hautajaisiin

  Hautajaisiin voidaan kutsua lehti-ilmoituksella, jos kuolinilmoitus laitetaan lehteen ennen siunaustilaisuutta. Kutsun voi myös postittaa tai lähettää sähköpostilla tai vieraille voidaan myös soittaa.

 • Painettu käsiohjelma hautajaisiin

  Mikäli hautajaisissa on runsas ohjelma tai sen toivotaan noudattavan tiettyä kaavaa on syytä painattaa ohjelma. Ohjelman voi tehdä itse tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmalla tai se voidaan painattaa painotalossa. Hautaustoimisto avustaa tarvittaessa.

 • Musiikki, musiikkiesitykset sekä laulu

  Jos siunaus- tai saattotilaisuuteen tulee musiikki- ja/tai lauluesityksiä, tulee niistä sopia kanttorin kanssa etukäteen, että hän tietää ohjelman kulun ja hyväksyy soitettavat kappeleet.

  Saattotilaisuudessa, silloin kun se on muualla kuin ev.lut. kirkon kappelissa tai kirkossa, on kappaleiden kirjo laajempi, mutta sielläkin on hyvä sopia soitettavasta musiikista.

 • Videointi ja valokuvaus

  Haluatteko videokuvata tai valokuvata siunaus- tai saattotilaisuuden tai muistotilaisuuden?

  Voiko joku omaisista hoitaa kuvauksen vai haluatteko paikalle ammattikuvaajan? Hautaustoimistomme auttaa.

 • Kuolinilmoitus

  Useimmat haluavat laittaa lehteen kuolinilmoituksen viimeistään siunauksen jälkeen. Kuolinilmoitukseen hintaan vaikuttaa julkaisupäivä sekä ilmoituksen koko. Kuolinilmoituksissa on usein muistolause ja ”Kaipaamaan jäävien” nimet.

  Jos kuolinilmoitus on ollut lehdessä jo ennen siunausta ja siinä on kutsuttu hautajaisiin, on kohteliasta kiittää myös lehti-ilmoituksella hautajaisten jälkeen.

 • Uurnan nouto/kuljetus

  Jos uurnan hautaaminen tai tuhkien sirottelu tapahtuu muualla, kuin sillä hautausmaalla missä uurnaa säilytetään, noudetaan uurna krematoriolta (poikkeuksena muistolehdot). Uurnaa noudettaessa pitää esittää henkilötodistus ja ilmoittaa lomakkeella (lomakkeen saa hautaustoimistolta, seurakunnalta tai krematoriolta), mihin uurna haudataan tai tuhka sirotellaan - ellei tietoja ole ilmoitettu jo aikaisemmin. Mikäli hautaaminen tapahtuu johonkin oman alueen muistolehdoista, seurakunta hoitaa uurnan siirtämisen.

  Jos uurnan hautaaminen tai tuhkien sirottelu tapahtuu ulkopaikkakunnalla, on uurna mahdollista postittaa kyseisen alueen seurakunnalle/hautausmaalle etukäteen. Postittamisesta voi sopia hautaustoimiston kanssa tai tehdä sen itse. Uurna luovutetaan krematoriolta aikaisintaan kaksi viikkoa ennen hautaamista/sirottelua.

 • Muistokivi ja väliaikainen risti

  Onko haudalla jo kivi vai tilataanko uusi kivi tai risti?

  Talvella hautakivi voidaan siirtää pois haudalta, mutta se tuodaan takaisin vasta keväällä, kun maa ei ole enää jäässä. Vanhan kiven kaiverrukset voidaan uusia tai kullata uudelleen, samalla kun siihen kaiverretaan uusi nimi. Haudalle voidaan tilata myös väliaikainen puuristi, siihen saakka kunnes varsinainen kivi tuodaan haudalle. Hautaustoimistomme auttaa muistokiven kaiverruttamisessa tai uuden muistokiven tilaamisessa.

 • Perunkirjoitus

  Kolmen (3) kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta tulee pitää perunkirjoitus. Sen voi tehdä itse, mutta suosittelemme ammattitaitoisen perunkirjoittajan käyttöä. Perunkirjoitukseen tulee kerätä mm. vainajan virkatodistukset siitä lähtien kun hän on täyttänyt 15 vuotta, pesän osakkaiden virkatodistukset, joista selviää sukulaisuussuhde vainajaan, tiedot vainajan omaisuudesta, veloista, vakuutusten kautta tulevista hautajaisavustuksista ja muista tuloista. Perukirjan perusteella verottaja määrää perintöveron.